iO Pages #15

De muziek die op Soundtracks is terug te vinden, is voor het overgrote deel ook gebruikt voor films cq documentaires. Enkele nummers zijn speciaal voor deze release geschreven, maar kennen een enerzijds fragmentarisch gehalte of anderzijds een vrij eentonig karakter. Het album ademt voornamelijk een sterke ambient sfeer uit.

According to translate.google.com this translates into English as:

The music on Soundtracks can be found, for the vast majority also used for movies or documentaries. Some songs are written specifically for this release, but a familiar one hand patchy level or the other a rather monotonous character. The album exudes mainly a strong ambient atmosphere.

Wilco Barg

iO Pages 15